Телефоны рекламного отдела "Янаўскага краю" +375 1652 2 15 02 +375 29 635 01 17 Email: zviazda@brest.by

Культура

«Прыйшлы анёлы з нэба до зымлі…»

Количество просмотров:

У пачатку года мы падымалі праблему страты аўтэнтычнай каляднай спадчыны (артыкул “Он летел по небу…”). Як і абяцалі, сёння друкуем тэксты раней найбольш вядомых у наваколлі Янова калядных песень, запісаных са слоў Валянціны Аляксееўны Застроўскай і Ганны Кандрацьеўны Устымчук.

З відэа- і аўдыёверсіяй выканання гэтых песень вы  можаце азнаёміцца ў групе раённай газеты “Янаўскі край” у сетцы “Вконтакте”.

Бог ся рождае


Бог ся рождае,
Хто ж Го можэ знаты!
Іісус Ёму ім’я,
Мар’я Му маты.
Тут ангэлы чудяцца,
Рожденнаго бояцца,
А віл стоіть трасэцца,
Осёл смутно пасэцца.
Пастушкі то бачать,
Протів Бога клячуть*.
Тут жэ, тут жэ, тут жэ,
Тут жэ, тут.

Мар’я Му маты,
Прыкрасно співае,
І хор ангэльскі ей допомогае.
Тут ангэлы чудяцца,
Рожденнаво бояцца.
А віл стоіть трасэцца,
Осёл смутно пасэцца.
Пастушкі то бачать,
Протів Бога клячуть.
Тут жэ, тут жэ, тут жэ,
Тут жэ, тут.


Ііосіф старый
Колышэ Дытятко:
– Люляй жэ, люляй,
Мое Отрачатко.
Тут ангэлы чудяцца,
Рожденнаво бояцца.
А віл стоіть трасэцца,
Осёл смутно пасэцца.
Пастушкі то бачать,
Протів Бога клячуть.
Тут жэ, тут жэ, тут жэ,
Тут жэ, тут.

 


Новая новінаНовая новіна,
Родыла Дева Сына.
А роділа в Віфліеме
Марыя Едіна. (2 разы)

Не в царской палате,
Не в богатой хате,
А в вертепе между скотом,
А все будуть знаты. (2 разы)

Шчо то Дева іста,
Марыя Прычыста,
І рождае, і хітае
Ёго, як нывіста. (2 разы)

На руках трымае
І Ёму спывае,
Всемогушчым Створытелем
Ёго называе. (2 разы)
Возлюблянный Сыну,
Даю тобі віну.
Дэ сам підыш, мэнэ возьмыш
За матку едіну. (2 раза)

Нова радость стала,
Яка нэ бувала:
Звізда ясна над вертепом
Светом воссіяла. (2 разы)

По всёму світу стала новіна


По всёму світу стала новіна:
Дева Марыя Сына роділа.
Сінцэм прытрусыла,
В яслях положыла
Господнёго Сына. (2 разы)

Дева Марыя Бога просыла:
– Шчо ж бы я Сына свого сповыла.
Ты, Нэбэсный Цару,
Прышлы мэні дары,
Всёму дому господару. (2 разы)

Прыйшлы анёлы з нэба до зымлі,
Прынэслы дары Дівы Марыі:
Тры свічкі воскові
Шчэ й рызы шовкові
Іісусовы Хрыстові. (2 разы)


Запісана з аўдыёзапісу  Ганны Кандрацьеўны Устымчук, жыхаркі в. Рудск.
Запіс 1997 г.

Koljadki 2

Ой, в лыску, лыскуОй, в лыску, на жовтым пыску
Шчодрый вэчор, дай добрый вэчор!
Стоіть ялына, жонка высока.
Шчодрый вэчор, дай добрый вэчор!
На туй ялыні свічы горілы.
Шчодрый вэчор, дай добрый вэчор!
Свічэнька впала, рычэнька стала.
Шчодрый вэчор, дай добрый вэчор!
А в туй рэчыньцы човнычок плывэ.
Шчодрый вэчор, дай добрый вэчор!
А в тым човнычку панычык сыдыть.
Шчодрый вэчор, дай добрый вэчор!
Панычык сыдыть стружэчкы стружэ.
Шчодрый вэчор, дай добрый вэчор!
Стружэчкы стружэ на ручкы кладэ.
Шчодрый вэчор, дай добрый вэчор!
А з ручок бырэ в рэчку кідае.
Шчодрый вэчор, дай добрый вэчор!

Ой, прыйшлы до тэбэ тры празднычкы в госты!

Ой, прыйшлы до тэбэ
Тры празднычкы в госты.
Радуйса, ой, радуйса, зэмлё –
Сын Божый народывса.

А пэршый празднычок –
Рожджэство Хрыстовэ.
Радуйса, ой, радуйса, зэмлё –
Сын Божый народывса.
А другый празднычок –
Святого Васыля.
Радуйса, ой, радуйса, зэмлё –
Сын Божый народывса.

А трэтій празднычок –
Хрышчэнне Господне.
Радуйса, ой, радуйса, зэмлё –
Сын Божый народывса.

Пычытэ калачы
З яровой пшэныцы.
Радуйса, ой, радуйса, зэмлё –
Сын Божый народывса.

Застылайтэ столы
Дай всі пэлэнамы.
Радуйса, ой, радуйса, зэмлё –
Сын Божый народывса.

Хай святкуе з Вамы
Вся Ваша родына.
Радуйса, ой, радуйса, зэмлё –
Сын Божый народывса.

А по всёму тому
Дай будьтэ здоровы.
Радуйса, ой, радуйса, зэмлё –
Сын Божый народывса.


Ой, дывнэе народжэнне


Ой, дывнэе народжэнне Божого Сына
Породыла Ісуса Хрыста Дева Марыя.
(2 разы)

Породывшы і сповывшы, лэгла спочывать.
Заслав Господь тры Анёлы Хрыста доглядать.
(2 разы)

Ой, спывалы тры Анёлы, з нэба лэтючы.
Ясну зорочку сповывшы, Хрыста нэсючы.
(2 разы)

Нэ лякайса, Божа Матер, то Ангельскый глаз.
Возьмы дытя народжонэ на рукы од нас.
(2 разы)
Бо Анёлы Святым духом рэкы розлылы.
Шчо й у Роздві Хрыстовому Сады росцвылы.
(2 разы)
Зацвыло всякэ дэрво, шчэ й райскы цвэткы.
Здывовалыс стары люды, шчэ й малы дыткы.
(2 разы)


У нашого дядька


У нашого дядька новая хатка.
Шчодры вэчор, дай добры вэчор!
З трыма окнамы, з трыма двэрамы.
Шчодры вэчор, дай добры вэчор!
В пэршому окні світыть місячык.
Шчодры вэчор, дай добры вэчор!
В другому окні світыть сонэйко.
Шчодры вэчор, дай добры вэчор!
В трэтёму окні світять зыронькі.
Шчодры вэчор, дай добры вэчор!
А шчо й місячык, то господарык.
Шчодры вэчор, дай добры вэчор!
А шчо й сонэйко, то іх матынка.
Шчодры вэчор, дай добры вэчор!
А шчо й зыронькі, то іх дітонькы.
Шчодры вэчор, дай добры вэчор!


Нова рада


Нова рада стала,
Яка нэ бувала:
Звізда ясна над Віртэпом
Світлом воссіяла. (2 разы)

Просым тэбэ, Цару,
Небесный Влодару,
Даруй літа шчаслывыі
Тому господару. (2 разы)

Тому господару,
Ёго ж господыні
Даруй літа шчаслывыі
Усёй туй родыны. (2 разы)

Гэтуй господыні
І еі жэ дітям
Даруй літа шчаслывыі
От ныне до віку. (2 разы)

Запісана са слоў Валянціны Аляксееўны Застроўскай, загадчыцы сельскага клуба в. Полкацічы.

З відэа- і аўдыёверсіяй выканання гэтых песень вы можаце азнаёміцца ў нашай групе "Вконтакте"